Halld meg Isten hangját!

“Az én juhaim hallgatnak a hangomra” — mondta Jézus (Jn 10:27, ÚRK). Ezzel a megjegyzésével pedig azt is közölte, hogy Isten kommunikálni akar velünk, szólni akar hozzánk. Kereszténynek lenni tulajdonképpen azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk Istennel, akinek van üzenete számunkra. Ezért a kérdés valójában nem is az, hogy szól-e Isten hozzánk, hanem az, hogy felismerjük-e a hangját, tudatosul-e bennünk, hogy Ő szólít meg minket…

A következő pontok segíteni szeretnének abban, hogy meghalld Isten hangját, amint az életedre vonatkozó üzenetét közli veled.

1. Ismerd meg Isten hangját!

Az első és legfontosabb lépés az, hogy megismerd Isten hangját. Meg kell tanulnod elkülöníteni a saját érzéseidtől, saját megérzéseidtől, saját gondolataidtól azt, amikor Isten szól hozzád. Sokféle hangot hallhatsz: szívedet, értelmedet, a világot, a Sátánt, és ugyanígy a Szentlélek hangját is. Isten hangját akkor tudod megkülönböztetni minden mástól, ha megismered. Megismerni pedig akkor tudod, ha sokat beszélgetsz vele. Egy olyan családtagod vagy ismerősöd hangját, akivel sok és minőségi időt töltesz együtt, akkor is felismered a telefonban, ha nem mutatkozott be neked. Ugyanígy Isten hangját is felismerheted, ha egyre több időt töltesz azzal, hogy a Biblia olvasása által figyelsz Rá és hallgatod Őt. Így megismered a hangját, és meg tudod majd különböztetni minden más hangtól: “…a juhok követik, mert ismerik a hangját” (Jn 10:4)

2. Teremts csendet magad körül!

Olyan világban élünk, melyre nem a csend jellemző. Szüntelen zajban élünk: televízió, rádió, a város zaja, zene, felszínes társalgások, gépek monoton hangja stb. Olyan zajszennyezésben élünk, melyben nehéz a figyelmünket Istenre irányítani. Ha az Úr hangját hallani akarod, akkor jobb, ha nem egy forgalmas utcán vagy egy zajos gyárban próbálkozol. Jézus ezt tanácsolja: “…menj be a te belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te Atyádhoz” (Mt 6:6). Ha minőségi időt szeretnél Istennel tölteni, és osztatlan figyelmet szeretnél Neki szentelni, akkor teremts nyugodt körülményeket magad körül. Keress egy olyan helyet, ahol zavartalanul elcsöndesedhetsz, és a külső zajok nem fognak kizökkenteni az Istennel való együttlét meghitt pillanataiból.

3. Teremts csendet magadban!

Nem elég magunk körül csöndes körülményeket létrehoznunk, ha lelkünk mélyén továbbra is különféle gondolatok kavarognak. Ha hallani szeretnéd Isten hangját, próbáld lecsöndesíteni a szíved, a lelked, az elméd: “Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten” — írja a zsoltáros (Zsolt 46:11). Próbáld elengedni mindazokat az aggodalmakat és gondolatokat, amik egész nap lekötik a figyelmedet. Szánd oda magad Istennek ebben az időben, és ha elkalandoznál és gondolatban újra a földi dolgaiddal foglalkoznál, szelíden térj vissza Istenhez. Az imában és csöndben mindenki elkalandozik, de ilyenkor vissza tudunk térni Istenhez, és ismét felé fordulhatunk. A hétköznapokban nem vagyunk hozzászokva a csendhez. Minden csendes pillanatot igyekszünk hangokkal, zenével, reklámokkal kitölteni. De ha Isten hangját hallani akarod, akkor ahhoz csendben kell lenned. Csöndesedj el, zárd be ajkaid, csöndesítsd le szíved, lelked és elméd, és maradj ebben az állapotban legalább 10-15 percen keresztül — bármilyen nehéznek bizonyuljon is ez az első 1-2 perc után. Tarts ki a csöndben, mert így adod meg Istennek a lehetőséget, hogy szóljon, ha akar.

4. Hívd segítségül a Szentlelket!

Mindig tudatosítsd magadban, hogy az imában és Istenre való figyelésben van egy segítőd: a Szentlélek. “Ugyanakkor a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” — írja Pál apostol (Róm 8:26). Nem kell egyedül próbálkoznod az Istennel való kapcsolatod fejlesztésével. Bátran hagyatkozz a Szentlélekre, aki a mennyei Pártfogód (Jn 14:15-17, 16:7), és az Atyánál esedezik érted. Hívd Őt, hogy legyen segítségedre; kérd Őt, hogy vezessen közelebb Istenhez, és segítsen meghallani az Ő hangját.

5. Imádkozz halló fülekért!

Isten örömét leli abban, ha vágysz a Vele való kapcsolatra, és hallani akarod a hangját. Ha hittel imádkozol, Ő válaszolni fog neked és betölti szíved vágyát (Mt 7:7-8). Bátran imádkozz azért, hogy amiről Ézsaiás próféta ír, az a te személyes megtapasztalásod is legyen: “Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet…” (Ézs 50:5).

6. Figyelj Istenre!

Ha hallani akarod Isten hangját, akkor figyelned kell Rá. Ne gondold, hogy meg fogod hallani a hangját, ha nem Vele vagy elfoglalva. Az Istenre való őszinte odafigyelésben segíthet a dicsőítés. Amikor Istent dicsőíted, akkor Vele vagy elfoglalva, az Ő személyét, tulajdonságait, nagyságát, szentségét emlegeted, és egyszerűen Őt csodálod. És miközben Benne gyönyörködsz, kimozdulsz önközpontúságodból, nem saját gondolataiddal, terveiddel, aggodalmaiddal és félelmeiddel leszel elfoglalva, hanem Istennel lesz megtelve a szíved. Ebben az állapotban pedig meg tudod hallani, amit Isten mond neked. “Áldjad, én lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét” (Zsolt 103:1).

Őszintén kívánom, hogy mindnyájan olthatatlan vágyat érezzünk bensőnkben Isten jelenléte iránt, és halljuk meg tisztán az Ő hangját, amint szól hozzánk!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: