7 mód, ahogyan Isten szól hozzánk

Az Istennel való kapcsolatunkra akkor tekintünk jól, ha nem monológként gondolunk rá, hanem párbeszédként. Nem csak mi szólunk Istenhez, hanem Ő is szólni akar hozzánk, és erre többféle módszert is alkalmaz. Tekintsük át együtt, hogyan, milyen módokon szólhat hozzánk az Úr!

1. A logosz Ige által

Az első számú, legáltalánosabb és legfontosabb mód, ahogyan Isten szól hozzánk: az Ige. A görög logosz kifejezés egyszerre utal Isten írott szavára, a Bibliára, valamint a testté lett Igére, Jézusra (Jn 1:1). A Biblia Isten általános kinyilatkoztatása minden kor minden embere számára, melyben közli velünk az igazságot önmagáról, az üdvösségről, az emberről, a világról. Minden más kijelentésnek, melyet Isten ad, a Biblia a végső fokmérője (Ézs 55:11). Ha hallani akarod Isten hangját, nincs más dolgod, mint kinyitni a Bibliát, és elkezdeni olvasni!

2. A rhéma Ige által

rhéma szintén egy görög kifejezés, mely Isten Igéjére utal. Ez alatt azonban általában nem az írott szót, hanem a kimondott, élő, eleven üzenetet értjük (Mt 4:4, Jn 6:63). Isten rhéma szava leggyakrabban akkor szól hozzánk, amikor írott szavát, a logoszt olvassuk. A rhéma Istennek az az aktuális üzenete, amelyet megelevenít és a szívünkre helyet a Szentlélek. Miközben olvasod az Igét, olyan, mintha kiemelkedne belőle egy igevers, mely megszólít, vagy imádság közben a Szentlélek a szívedre helyez egy igét, mely az adott helyzetben vezetést jelent számodra. A Bibliában nincs leírva, hogy kivel köss házasságot, melyik munkahelyet válaszd, hová költözz. Azonban a Szentlélek élő és eleven üzenetével megkaphatod a választ még ezekre a kérdéseidre is. “Amikor a Szellem szele ráfúj a Logos-ra, azaz az írott Igére, akkor rhéma lesz belőle, vagyis egy aktuális ige, amit sokféle helyzetben át lehet adni” (James W. Goll: A próféta — Egy életadó prófétai kultúra létrehozása és fenntartása, Immanuel Alapítvány, Szombathely, 2020. p. 77.).

3. Békesség által

Vannak olyan esetek, amikor egy konkrét kérdéssel kapcsolatban imádkozol, és választ szeretnél kapni Istentől. Lelkedben pedig megfogalmazódik valami, ami a lehetséges válasz. Ilyenkor a Szentlélek munkálkodik benned, hogy meg tudd különböztetni saját érzéseidet és vágyaidat Isten akaratától. Isten Lelke békességet ad neked imádságod eredményeként, melyen keresztül Isten vezet téged (Fil 4:6-7, Jn 14:27). Ne hagyd abba az imádságot, és ne hozz döntést, amíg nem kapod meg ezt a természetfeletti békességet, még akkor se, ha hosszú ideig tart, míg választ kapsz Istentől.

4. Más emberek által

A Bibliában rengeteg példát találhatunk arra, ahogyan Isten felhasznál embereket, hogy másoknak szóló üzenetét közvetítsék (pl. ApCsel 9:10-12). Lehetséges, hogy imádkozol valamiért, és Isten hozzád küld egy testvért, aki az Ő üzeneteként megadja neked a választ. De légy óvatos, és imádságos szívvel vizsgáld meg, amit mások Isten üzeneteként mondanak neked, nehogy a hamis próféták megtévesztő csapdájába ess (1Jn 4:1). Mások neked szóló próféciái soha nem mondhatnak ellent Isten logosz Igéjének, mely a Szentírásban található.

5. Természetfeletti módon

Isten természetfeletti módon is képes szólni hozzánk, és időnként meg is teszi (hallható hangon, látomás vagy álom által, egy angyalán keresztül stb.). Bár vita tárgyát képezi Isten természetfeletti munkálkodása az egyházban, két dolgot kell tisztán látnunk: 1. Isten igenis szólhat és szól is hozzánk természetfeletti módokon. Hallhatunk beszámolókat látomások és álmok után megtérő muszlimokról, és sok más esetről is, amikor Isten így munkálkodik. 2. Isten elsődleges kommunikációs csatornája azonban az Ő logosz és rhéma Igéje, melyet a Szentlélek megelevenít számunkra. Ezért nem szabad olyan rajongással fordulnunk a természetfeletti felé, mely ugyanakkor nem becsüli Isten természetes és általános kijelentését.

6. A körülmények által

Isten felhasználhatja a körülményeinket is arra, hogy szóljon hozzánk. Kinyithat előttünk ajtókat, míg bezár másokat (ApCsel 16:6-10), de akár felhasználhat üldözést is az életünkben, hogy értésünkre adja az akaratát (Jak 1:2-4). Amikor megváltoznak a körülményeid, ne egyszerűen elfogadd azt, mint szükségszerű eseményt. Imádkozz, és kérdezd meg Istentől, hogy akar-e valamit üzenni neked azon a változáson keresztül, ami a körülményeidben beállt.

7. A Szentlélek által

Amíg Jézus közöttünk járt a földön, Ő volt az Isten azon személye, akivel a legszorosabb kapcsolatba lehetett kerülni. Ígéretet tett azonban arra, hogy halála és feltámadása után, amikor Ő visszatér az Atyához, elküldi nekünk a Szentlelket (Jn 14:16-17). Pünkösd napján (ApCsel 2) az Egyház megszületett, és azóta minden emberben lakozást vesz a Szentlélek, aki megtér. Napjainkban, az Egyház korszakában mindannyian átélhetjük a személyes pünkösdöt. Ma a Szentlélek az a személy, akin keresztül a legközelebb kerülhetünk Istenhez, hiszen bennünk él. És nem csak bennünk él, hanem formál minket, vezet minket, szeret minket. És mivel nagyon jól ismer minket, tudja, hogyan szóljon hozzánk, hogy biztosak legyünk abban, hogy Isten hangját hallottuk.

Ahhoz, hogy Isten hangját meghalljuk, figyelnünk kell Rá. Ne csak olvasgasd a Bibliát, hanem engedd, hogy a logosz és a rhéma lelked mélyéről olvasson. Ne csak megszokásból imádkozz, hanem tölts a Mennyei Atyával minőségi időt Jézus nevében, a Szentlélek által. Tegyél fel kérdéseket, majd csöndesedj el, és figyelj, amint Isten szelíd és csöndes, ugyanakkor édes és gyönyörűséges hangja megszólal lelked legmélyén.

Isten szólni akar hozzád, hiszen erről szól egy személyes kapcsolat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: